Ražené díly

Ražené díly

  • k racionalizaci pracovního postupu
  • ke zvýšení produktivity
  • žádné zmetky 
  • precízní, stále stejná kvalita

možno dodat:

  • na kotouči 
  • na archu 
  • jako jednotlivé díly 
  • s odstraněním přebytečného materiálu 
  • s naříznutou ochrannou fólií 
  • jednořadové - dvouřadové

 AF Adhäsive Formteile GmbH
Hammerwerkstraße 29
76327 Pfinztal

Postfach 2243
76322 Pfinztal

Tel. +49 (0) 72 40 / 20 60-0
Fax +49 (0) 72 40 / 20 60-20

E-Mail: af-gmbh@adform.de
Porada a vývin samolepících speciálních řešeni pro průmysl.

Ražené díly ze samolepících pásek firem 3M, TESA a mnoho jinych výrobců.

Ražene díly z umělých hmot, např. polyesteru, hostaphanu, mylar a elastomerů.

Etikety, klávesnicové fólie a štíty v malých i velkých serií.
AF Adhäsive Formteile GmbH · Hammerwerkstraße 29 · D-76327 Pfinztal
Telefon +49 (0)7240 / 20 60-0 · Telefax +49 (0)7240 / 20 60-20 · info@adform.de · www.adform.de